Engelsiz ASÜ Birimi

Engelsiz ASÜ

Yükseköğrenim gören özürlü öğrencilerin öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli tedbirleri almak ve bu yönde düzenlemeler yapmak üzere, 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılması Hakkında Kanun gereğince, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca hazırlanan “Yükseköğretim Kurumları Özürlü Öğrenciler Yönetmeliği”nin 8. maddesi uyarınca; Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde “Engelli Öğrenciler Birimi” oluşturulmuştur.

 

BİRİM FALİYETLERİ

Aksaray Üniversitesindeki mevcut engelli sayısı ve niteliğine ilişkin değerlendirmelerin ardından gelecek dönemlerde bu konuya ilişkin neler yapılabileceği adına bir ön çalışma yapıldı.
Üniversitemiz bünyesinde yapılan tarama çalışması sonucunda Fakülte ve Yüksekokullarımızda eğitim gören engelli öğrencilerimiz tespit edildi.
İlimizde Nisan 2009 yılında kurulmuş olan ve kurulduğu günden itibaren Aksaray Halkını bu özür durumuna ilişkin bilgilendirmek amaçlı televizyon programları yapmış, Aksaray halkının görme özürlü profili tarama çalışmaları için Avrupa Birliği Projelerinden yararlanmaya çalışan Altı Nokta Körler Derneği ile görüşmeler yapılmıştır.
Altı Nokta Körler Derneği tarafından yapılan Aksaray halkının görme engelli profilinin oluşturulması ve tarama çalışmaları sırasında Üniversitemiz öğrencilerinden yardım alınması konusunda karara varılmıştır.

2009-2010 Eğitim- Öğretim Yılı başlangıcından itibaren Engelli Öğrenci Birimimiz tarafından alınacak kararlara paralel olarak tarama çalışmaları, tarama sonucu engelliliği belirlenen öğrencilere nasıl bir hizmet sunulacağı , okul içinde ve dışında eğitimini etkili bir biçimde sürdürebilmesi için çalışmalara hızla geçilmesi hedeflenmektedir.