Stratejik Plan

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Stratejik Plan