Aksaray Üniversitesi
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Kültür

Öğrencilerin ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek ve eğlenme alışkanlığı kazanmalarını sağlamak, güzel sanatlarla ilgili faaliyetleri izlemelerini ve katılımlarını sağlamak ve yeni ilgi alanları kazanmalarına imkan sağlayarak yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkan verecek hizmetler sunmak;

Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca Atatürk Cumhuriyet ve İlkelerine bağlı yurttaşlar olarak yetiştirilmesini sağlayacak, fiziki-moral sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak, düzenli disiplinli çalışma alışkanlıkları kazandırılması amacıyla her türlü faaliyetleri düzenleyen, farklı bölümlerden öğrencilerin bir amaç doğrultusunda bir araya gelmesiyle öğrenci kulüplerinin kurulmasına yönelik yönergemiz senato kararı olarak yayımlanmıştır. Bu yönerge doğrultusunda danışman öğretim elemanları ve Yürütme Kurulu gözetiminde öğrenci kulüpleri kurulmuş ve kurulmaya devam etmektedir.

Kültürel ve bilimsel etkinliklerin merkezi olmayı hedef edinen Üniversitemiz, çeşitli sempozyum, konferans ve panellere ev sahipliği yapmaktadır. 

 Üniversitemizi temsil amacıyla çeşitli etkinliklere katılan öğrencilerimize maddi ve manevi destek, Başkanlığımız tarafından sağlanmıştır.

Üniversitemiz toplumsal olaylara duyarlı davranmıştır.

Kurumsal kimliğimizin oluşması amacıyla Aksaray Üniversitesi adına mezuniyet ve açılış törenleri başkanlığımız tarafından organize edilmiş olup, öğrencilerimizin ve akademik personelimizin akademik giysileri yaptırılarak, ilgililerin kullanımına sunulmuştur.

Üniversitenin kamuoyuna tanıtılması, gelişmelerin bilgilendirilerek paylaşılması amacıyla görsel ve yazılı medya mensuplarını bilgilendirilmiştir.